Transfluvia | Douane - Logistiek - Transport

Bericht ivm COVID-19 coronavirus

wij zijn open en staan tot uw dienst

 

Beste klanten,

De crisis rond het coronavirus heeft de aandacht gevestigd op de uitdaging de gezondheid van de bevolking te beschermen zonder dat dit leidt tot belemmeringen en verstoringen van de levering van goederen. Er werden in dat kader richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten gepubliceerd.

 

Een en ander komt er op neer dat de controlemaatregelen de continuïteit van de economische activiteit niet mogen ondermijnen en het functioneren van toeleveringsketens niet mogen belemmeren. Vrij vervoer van goederen is cruciaal voor een ononderbroken beschikbaarheid van in het bijzonder essentiële goederen.

Wij trachten u daarom ook in deze tijden zo goed als mogelijk bij te staan. 

Sommige van onze collega's zullen dit van thuis uit doen.  Een praktisch gevolg hiervan is dat de verwerking iets langer kan duren dan normaal. Wij hopen alvast dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

 

Contacteer ons zoveel mogelijk via elektronische weg aub (customs.lar@transfluvia.be)

 

Wees voorzichtig en blijf veilig!

Team Transfluvia

 

Inschrijving nieuwsbrief


×

Onze diensten

Wat doen wij?

Op wie goederen in- of uitvoert of handelt in accijnsgoederen, rust principieel de verplichting deze bij de douane aan te geven. Men wordt geconfronteerd met allerlei handelingen die onder andere moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

Als douanedienstverlener ondersteunt Transfluvia u bij het vervullen van die formaliteiten en vertegenwoordigt u desgevallend, in de hoedanigheid van erkend douanevertegenwoordiger, bij de douaneautoriteiten. Met onze in huis ontwikkelde software-as-a-service oplossingen ligt de focus op automatisering en digitalisering.

Veranderingen in het juridisch kader waar de internationale goederenstroom aan onderhevig wordt gesteld volgen zich, vandaag nog meer dan voorheen, in een sneltreinvaart op. Transfluvia volgt deze veranderingen dag na dag op, en ziet het als haar taak u door dit kluwen van douane-, BTW- en accijnsprocedures te helpen.
 

Het spreekt voor zich dat u ons voor al uw vragen steeds vrijblijvend contacteren kan.

 

 

Meer over ons

Transfluvia is een familiebedrijf waarvan de roots teruggaan tot in de 19de eeuw. In 1825 werd Transfluvia gesticht door wijlen weduwe mevrouw Biard met als hoofdactiviteit het trekken van sloepen door paarden op de rivieren en kanalen.

Gauw na het onafhankelijk worden van België in 1830 kreeg Transfluvia het inschrijvingsnummer 0012 van de Belgische grensexpediteurs. Tot op vandaag is Transfluvia nog steeds onder dit nummer als erkend douanevertegenwoordiger actief.

De douaneautoriteiten beschouwen Transfluvia als een betrouwbare partner en hebben haar door de afgifte van een AEO-vergunning (BEAEOC0000084GDG) het statuut van geautoriseerde marktdeelnemer toegekend, zijnde hét kwaliteitslabel inzake douaneprocessen.