Accijnzen

Wij helpen u bij uw accijnsverplichtingen en vervullen accijnsformaliteiten die zich voordoen bij:
- betaling van de accijns, verpakkingsheffing en andere aan accijns gerelateerde belastingen (AC4 aangiften)
- verzending van accijnsgoederen (E-AD)
- in bewaring nemen van accijnsgoederen

Dit zowel voor accijnsgoederen die circuleren binnen het accijnsgebied van de Europese Unie, als deze die van daarbuiten komen.

Transfluvia is daarenboven een door de administratie der Douane en Accijnzen erkend accijnsentrepothouder.