Veterinaire en fytosanitaire keuringen

Sommige goederen zijn onderhevig aan bijzondere sanitaire en fytosanitaire (SPS) invoercontroles die moeten worden uitgevoerd op het eerste punt van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie alvorens zij voor de plaatsing onder een douaneregeling kunnen worden vrijgegeven.

Levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, voedingsmiddelen waarvoor noodmaatregelen werden afgekondigd, planten en plantaardige producten dienen hiertoe voorafgaandelijk aan hun binnenkomst bij de bevoegde gezondheidsautoriteiten aangemeld te worden.

De exploitant die verantwoordelijk is voor een zending van voormelde categorieën dieren en goederen, dient de bevoegde autoriteit van de betrokken grenscontrolepost in principe ten minste één werkdag vóór de verwachte aankomst van de zending in kennis te stellen van de eerste binnenkomst in de Unie.

Wij kunnen u hierin bijstaan! En dit op alle Belgische grenscontroleposten alsook de grenscontroleposten van Duinkerke (FR), Calais-Ferry (FR) en Calais-Tunnel (FR)!