Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid

Transfluvia streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie en stelt haar teksten met de grootste zorg op. Niettemin is Transfluvia op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van haar website. Deze site is een bron van algemene informatie en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en kan bijgevolg nooit als een vervanging van een professioneel advies worden beschouwd. Transfluvia is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, de volledigheid en de kwaliteit van andere websites waarnaar via een link op huidige website wordt verwezen.